FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उपस्थिती सम्बन्धमा । (श्री वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै) 7 months 2 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
सहभागिता सम्बन्धमा । (श्री वडा अध्यक्ष सबै) 7 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
आमाबुबा विहिन बालबालिकाको विवरण पठाई सहयोग गरिदिने बारे । (श्री वडा कार्यालय सबै) 7 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
घर, टहरा तथा अन्य संरचना हटाउने सम्बन्धी सूचना । 7 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
विवरण पठाईदिने बारे । (श्री १४ वटै वडा कार्यालय) 7 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
कृषिविकास निर्देशनालयको सूचना । 7 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
लेखापरीक्षक सिफारिस सम्बन्धमा । (श्री सबै शैक्षिक संस्थाहरु (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, सा.सि.के र बा.वि.के) 7 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
जानकारी गराईएको सम्बन्धमा । (श्री वडा कार्यालय १,२,३,७ ) 8 months 1 hour ८०/८१ सूचना तथा समाचार
परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा । 8 months 4 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
सहभागि सम्बन्धमा । (सबै वडा अध्यक्ष ज्यू ) 8 months 4 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
विवरण उपलब्ध गराईदिनुहुन । (सबै वडा कार्यालय ) 8 months 4 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृति गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । 8 months 2 weeks ८०/८१ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
अत्यन्त जरूरी सूचना । 8 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
एक वडा एक पकेट अनुदान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान गर्ने सम्बन्धी सूचना । 8 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 8 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार

Pages