FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सातौँ कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा । ( सबै वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य ) 8 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
भुूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी (३५) दिने सूचना । 8 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 8 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
रोजगार सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 8 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
जानकारी सम्बन्धमा । (वडा कार्यालय) 9 months 2 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
वडा युवा क्लब गठन गरी नामावली पठाउने सम्बन्धमा । 9 months 1 week ७९/८० सूचना तथा समाचार
कार्यक्रममा उपस्थित भैई दिने बारे । 9 months 1 week ७९/८० सूचना तथा समाचार
रोजगार सहायकको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना । 9 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
मेलमिलापकर्ताहरुको व्यक्तिगत विवरण फारम भरी पठाइदिने बारे । 9 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
भू - उपयोग क्षेत्रको वर्गिकरण गरी पठाउने सम्बन्धमा । ( सबै वडा कार्यालय) 9 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृति गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना। 9 months 2 weeks ७९/८० सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Bid Addendum गरिएको बारे सूचना । 10 months 3 weeks ७९/८० सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक ) 12 months 2 days ७९/८० सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वाहरुलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आयोगबाट भएको निर्णय र कारबाहीमा परेका उम्मेद्वादहरुको नामनामेसी विवरण । 1 year 2 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
प्रेस विज्ञप्ति (विद्यालय विदा सम्बन्धमा ) 1 year 2 days ७९/८० सूचना तथा समाचार

Pages