FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उन्नत तथा बर्णशंकर तरकारी बालीका बिउ वितरणमा अनुदान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान गर्ने सम्बन्धी सूचना । 8 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना । 8 months 3 weeks ८०/८१ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
कोटेशन आव्हान पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 8 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
खाद्यन वाली उपभोगमा अनुदान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान गर्ने सम्बन्धी सूचना । 9 months 2 hours ८०/८१ सूचना तथा समाचार
सूचना । 9 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
विज्ञप्ति 9 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व.२०८०/०८१ EMIS मा प्रविष्ट सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको नामावली 9 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको लागि डकर्मी तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धी साँफेबगर नगगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना । 10 months 2 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना । 10 months 6 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 10 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
कृषि ज्ञान केन्द्रको सूचना । 10 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा । (श्री वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै ) 10 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
विज्ञ सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा । 10 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा । 10 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 10 months 2 weeks ८०/८१ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Pages