FAQs Complain Problems

Elected Officials

Photo Name Designation Section Phone
कुल बहादुर कुँवर नगर प्रमुख साँफेबगर नगरपालिका कार्यालय ९८५१०७७११८
बिर्मला देवि बुड्थापा उप– प्रमुख साँफेबगर नगरपालिका कार्यालय ९८६८७०७४४६
अमर बहादुर शाह वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-१ ९८६८४३६५५५
बालगिरी कुँवर वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-४ ९८४८६७७५०२
उजिर सिंह साउँद वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-५ ९८६८५२०५५६
प्रेमराज शर्मा वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-६ ९८४८६१२७६०
मिठ्ठु सिंह भाट वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-७ ९८४८४११६९९
टंक कुँवर वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-८ ९८६८५४५४५७
ध्रुब बहादुर थापा वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-९ ९८४८५५४०३५
लाल बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-१० ९८४८६९२९४८
गणेश बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-११ ९८६८८३२६४५
प्रकाश राना वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-१२ ९८४८५३०१९१
सागर सिंह बाब्ली वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-१३ ९७४९०३६३५७
कर्ण बहादुर साउँद वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-१४ ९८४८६७७९८६
कालु सिंह कुँवर वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-२ ९८४८६५०७१२
कृष्ण बहादुर बुढा वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय-३ ९८६५६२६२६४