FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

सूचना तथा समाचार

नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक ) 1 day 12 hours ७९/८० सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
प्रेस विज्ञप्ति (विद्यालय विदा सम्बन्धमा ) 6 days 11 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वाहरुलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आयोगबाट भएको निर्णय र कारबाहीमा परेका उम्मेद्वादहरुको नामनामेसी विवरण । 6 days 11 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
प्रेस विज्ञप्ति 1 week 1 day ७९/८० सूचना तथा समाचार
रोजगार सहायकको परीक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 3 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
राष्ट्रिय बाल दिवस सम्बन्धमा (सबै वडा कार्यालय ) 3 weeks 2 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
लागत साझेदारीमा आलु बालीको साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन (पकेट ) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सुचना । 3 weeks 3 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
सहभागिता सम्बन्धमा 4 weeks 10 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
नगर प्रमुख रनिंग शिल्डमा सहभागी गराउन हुन् सूचना 4 weeks 10 hours ७८/७९ सूचना तथा समाचार
सहभागिता सम्बन्धमा 4 weeks 10 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
विद्यालय विकास प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धमा . 4 weeks 10 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
राजस्व सुधार योजना २०७७ 4 weeks 14 hours ७७/७८ योजना तथा परियोजना
जग्गा भाडामा लिने सम्बन्धी साँफेबगर नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना । 1 month 6 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्काम दिने सम्बन्धी सूचना 1 month 1 week ७९/८० सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
भू-उपयोग क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय द्वारा जारी प्रेस नोट 1 month 1 week ७९/८० सूचना तथा समाचार

Pages