FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषि प्रदर्शनी सूचना । 3 days 3 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
सूचना सूचना सूचना 3 days 3 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
LISA र FRAAP को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना । 2 weeks 3 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
प्रथम नगर प्रमुख रनिंग शिल्डमा सहभागी गराउन हुन । (सबै माध्यामिक विद्यालय ) 2 weeks 4 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
विद्यालयको जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । 3 weeks 4 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
सातौँ कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा । ( सबै वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य ) 4 weeks 1 day ७९/८० सूचना तथा समाचार
भुूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी (३५) दिने सूचना । 1 month 4 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
रोजगार सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 1 month 4 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
जानकारी सम्बन्धमा । (वडा कार्यालय) 1 month 1 week ७९/८० सूचना तथा समाचार
वडा युवा क्लब गठन गरी नामावली पठाउने सम्बन्धमा । 1 month 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
कार्यक्रममा उपस्थित भैई दिने बारे । 1 month 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
रोजगार सहायकको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना । 1 month 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
भू - उपयोग क्षेत्रको वर्गिकरण गरी पठाउने सम्बन्धमा । ( सबै वडा कार्यालय) 1 month 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
मेलमिलापकर्ताहरुको व्यक्तिगत विवरण फारम भरी पठाइदिने बारे । 1 month 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार

Pages