FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन सम्बन्धि सूचना । 7 hours 12 min ७९/८० सूचना तथा समाचार
IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सबै) 3 days 4 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
दैनिक कार्यतालिका (Daily Routine ) पेश गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै) 3 days 6 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । ( सबै सामुदायिक सिका‍इ केन्द्र ) 3 days 6 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागी सुचिकृत हुने सम्बन्घी सूचना । 3 days 6 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
अन्तिम त्रैमासिक तलव भत्ता माग गार्ने सम्बन्धमा । 4 days 4 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । 1 week 3 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
शैक्षिक सामग्री वितरण सम्बन्धमा । 2 weeks 3 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
सूचना । सूचना । सूचना 3 weeks 3 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 3 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
कार्यपालिका बैठक सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 4 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन सम्बन्धी सूचना । (वडा नं ११ र १३ ) 3 weeks 5 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
पुनर्योग सम्बन्धमा । 1 month 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना . 1 month 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
निर्देशन सम्बन्धमा (श्री सबै वडा कार्यालय ) 1 month 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार

Pages