FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 2 days 19 hours ८०/८१ सूचना तथा समाचार
लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । 6 days 3 hours ८०/८१ सूचना तथा समाचार
समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको राष्ट्रिय परिचयपत्र नं. अनिर्वाय गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 1 week 1 hour ८०/८१ सूचना तथा समाचार
योग्य सेवा प्रदायकहरुको सूचीकृत दर्ता आह्वान सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 3 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
श्रमाधान रोजगार मेलामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 4 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । (श्री सम्बन्धित विद्यालय सबै) 2 weeks 6 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
अन्तिम त्रैमासिक तलब भत्ता माग गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 6 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
सामुदायिक सिकाई केन्द्र सञ्चालय तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (श्री वडा कार्यालय सबै ) 3 weeks 3 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
आ.व. २०८०/०८१ मा कृषि यान्त्रिकरण अनुदानका लागी साँफेबगर नगरपालिकाका आवेदन छनौट गरिएको बारे कृषि विकास निर्देशनालय , डोटीको सूचना । 3 weeks 5 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
उपस्थिति सम्बन्धमा । (श्री वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै ) 3 weeks 5 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
Invitation for Electronic Bid. 3 weeks 6 days ८०/८१ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । 1 month 3 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
सहभागीता सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय सबै) 1 month 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
दशौं कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा। (श्री वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै) 1 month 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार

Pages