FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । 3 days 22 hours ८१/८२ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
चुलो मागको निबेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । 4 days 1 hour ८०/८१ सूचना तथा समाचार
सूचना । सूचना । सूचना । 1 week 23 hours ८०/८१ सूचना तथा समाचार
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 1 week 1 day ८०/८१ सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना । 1 week 3 days ८०/८१ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
IEMIS अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ) (श्री बालविकास केन्द्रहरू सबै) 1 week 4 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
विवरण उपलब्ध गराउने बारे । 2 weeks 5 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 5 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
बालविकास केन्द्र समायोजन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2 weeks 5 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । 3 weeks 3 days ८०/८१ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
मु-आब्जा दावी सम्बन्धि सूचना । 3 weeks 5 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
आ.ब. २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम । 4 weeks 23 hours ८०/८१ बजेट तथा कार्यक्रम
उपस्थिती सम्बन्धमा । (श्री स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति पदाधिकारी तथा सदस्य सबै) 1 month 3 hours ८०/८१ सूचना तथा समाचार
उपस्थिती सम्बन्धमा । (श्री नगरसभा सदस्य सबै ) 1 month 3 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
मौजुदा सुचिमा दर्ता हुने सम्बन्धमा । 1 month 4 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार

Pages