FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

शिक्षा तथा खेलकुद शाखा सूचनाहरु आर्थिक वर्ष पोस्ट मिति शाखा
परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा । ८०/८१ 1 week 6 days ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
विज्ञ सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा । ८०/८१ 1 week 6 days ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
विषय विज्ञ शिक्षक सुचिकृत हुने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना। ८०/८१ 3 weeks 1 day ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
नगर शिक्षक भर्ना सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ 1 month 3 days ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ 1 month 3 days ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
विषय विज्ञ शिक्षक सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ 1 month 2 weeks ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
उपस्थित भैदिने बारे । (श्री सम्पूर्ण सहकारी/सहकारी समुहहरु ) ७९/८० 2 months 1 week ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको सम्पति विवरण सबन्धमा। ७९/८० 2 months 2 weeks ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा
शिक्षक स्वर्णिम अवकाश योजना कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना । ७९/८० 3 months 1 week ago शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा