FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोटेशन आव्हान गरेको सूचना । 3 months 3 weeks ७९/८० सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 3 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
अत्यन्त जरुरी सूचना । 3 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 3 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन सम्बन्धि सूचना । 3 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सबै) 3 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । ( सबै सामुदायिक सिका‍इ केन्द्र ) 3 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
दैनिक कार्यतालिका (Daily Routine ) पेश गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै) 3 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागी सुचिकृत हुने सम्बन्घी सूचना । 3 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
अन्तिम त्रैमासिक तलव भत्ता माग गार्ने सम्बन्धमा । 3 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । 4 months 3 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
शैक्षिक सामग्री वितरण सम्बन्धमा । 4 months 1 week ७९/८० सूचना तथा समाचार
सूचना । सूचना । सूचना 4 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 4 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
कार्यपालिका बैठक सम्बन्धी सूचना । 4 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार

Pages