FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जानकारी सम्बन्धमा। (सबै वडा कार्यालय ) 4 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
कक्षा ८ को आवेदन फारम र समय-तालिका सम्बन्धी सूचना । 5 months 4 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
Bid Addendum गरिएको सूचना । 5 months 4 days ८०/८१ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना । 5 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्र हुने व्यक्तिको निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा । 5 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
Invitation for Electronic Bids. 5 months 1 week ८०/८१ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सूचना । 5 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
कृषि मेला प्रदर्शनी सम्बन्धी सूचना । 5 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
८ औं कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिती बाारे । (श्री वडा अध्यक्ष सबै) 5 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
१२ औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपस्थिती हुने सूचना । (श्री वडा अध्यक्ष / कार्यपालिका सदस्य / वडा सदस्य ज्यू सबै) 5 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री वडा कार्यालय सबै) 5 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
सातौं कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिती हुने सम्बन्धी सूचना । (श्री वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका ज्यू सबै) 5 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
आ.व. २०७९/०८० को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमा उपस्थिती हुने सम्बन्धी सूचना । (श्री वडा अध्यक्ष / कार्यपालिका सदस्य सदस्य ज्यू सबै) 5 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
उपस्थिती सम्बन्धमा । 5 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
वडा कार्यालयबाट पहिचान तथा लगत संकलन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको निवेदन उपर दाबी विरोध, उजूरी तथा विवरण सच्याउने सम्बन्धमा । (श्री ४ नं. वडा कार्यालय) 5 months 4 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार

Pages