FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना । 1 month 6 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (श्री वडा कार्यालय सबै) 1 month 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
विषय विज्ञ शिक्षक सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
दिवा खाजा आपूर्तिका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना । 2 months 1 week ८०/८१ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गराउने सम्बन्धी सूचना । 2 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
उपस्थित भैदिने बारे । (श्री सम्पूर्ण सहकारी/सहकारी समुहहरु ) 2 months 1 week ७९/८० सूचना तथा समाचार
सूचना । सूचना । सूचना । 2 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
उपस्थिती सम्बन्धमा । (श्री वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै) 2 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको सम्पति विवरण सबन्धमा। 2 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे ।(श्री वडा कार्यालय सबै ) 2 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
सूचना || सूचना || सूचना 2 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
उपस्थिती सम्बन्धमा । (श्री वडा कार्यालय ४,७,९,१०,११,१२ ) 2 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
उपस्थिती सम्बन्धमा । 2 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार

Pages