FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषि ज्ञान केन्द्र , अछामको सूचना । 6 months 2 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
LISA र FRA को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । 6 months 4 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
सहभागि पठाई दिने बारे । (श्री वडा कार्यालय सबै) 6 months 6 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना । 6 months 6 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
शिक्षक पेशागत सहयोग, कक्षा अवलोकन, पृष्ठपोषण आदान प्रदाम तथा नुमना पाठ प्रदर्शन सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । 6 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सरक्षण निर्देशनालय, धनगढी कैलालीको मोडेल उद्यमी/ प्रशिक्षक तयार गर्ने लामो अवधिको आवासिय तालिम संचालन सम्बन्धि सूचना ।।।।। 6 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
२ दिने एकिकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धि कस्टमाइज्ड तालिम सम्बन्धमा । 6 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
शिक्षक पेशागत सहयोग, कक्षा अबवलोकन, पृष्पोषण आदान प्रदान तथा नमुना पाठ प्रदशर्न सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत गणित शिक्षक सबै ) 6 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा । 6 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
साँफेबगर नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना । 6 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
एकिकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धि कस्टमाइज्ङ तालिम सम्बनधमा । ( श्री सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू) 6 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
उपस्थिती सम्बन्धमा । (श्री वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य ज्यू सबै) 6 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
उपस्थिती सम्बन्धमा । (श्री वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य ज्यू सबै) 6 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
द्वितिय त्रैमासिक त्रैमासिक तलब भत्ता माग गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालय, श्री सामुदायिक आधारित बाल विकास केन्द्र , श्री सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सबै) 6 months 4 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
नगर प्रमुख रनिङ शिल्ड सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । (श्री माध्यमिक विद्यालय सबै) 6 months 4 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार

Pages