FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सहभागी भई दिने बारे । 2 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
बादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
कक्षा ८ को ग्रेड वृद्धि परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 3 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
कक्षा ८ को ग्रेड वृद्धि परीक्षा सम्बन्धि सूचना । 3 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 3 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
लिखित परिक्षामा सफल उम्मेदवारहरुलाई अन्तर्वातामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । 3 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
ताकेता सम्बन्धमा । (श्री वडा कार्यालय ३,४,५,७ ,९ १२ र १४ ) 3 months 4 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
लिखित तथा मौखित परिक्षा हुने सम्बन्धी सूचना । 4 months 3 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा । (श्री प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा सरोकारवाला सबै) 4 months 5 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
घुम्ती शिविर संचालन हुने सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सूचना । 4 months 6 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
५० प्रतिशत अनुदानमा अभियानमुखी भटमास मिसन कार्यक्रम समबन्धी , कृषि ज्ञान केन्द्र, अछामको सूचना । 4 months 6 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
नवौं कार्यपालिका बैठक सम्बन्धी सूचना । (श्री वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै) 4 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृति गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । 4 months 1 week ८०/८१ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
संकलित बेरोजगार आवदेन उपर आवश्यक छानबिन गर्ने सम्बन्धमा । 4 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार

Pages