FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , मंगलसेनको सूचना । 10 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धमा । (श्री माध्यमिक विद्यालय हरु सबै) 10 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
विषय विज्ञ शिक्षक सुचिकृत हुने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना। 10 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना । ( दोस्रो पटक ) 11 months 3 min ८०/८१ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना । 11 months 4 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
नगर शिक्षक भर्ना सम्बन्धी सूचना । 11 months 4 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
दोस्रो कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिती सम्बन्धमा । (श्री वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सबै) 11 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना । 11 months 1 week ८०/८१ सूचना तथा समाचार
विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (श्री वडा कार्यालय सबै) 11 months 2 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
विषय विज्ञ शिक्षक सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । 11 months 3 weeks ८०/८१ सूचना तथा समाचार
दिवा खाजा आपूर्तिका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 11 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना । 1 year 4 days ८०/८१ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गराउने सम्बन्धी सूचना । 1 year 6 days ८०/८१ सूचना तथा समाचार
उपस्थित भैदिने बारे । (श्री सम्पूर्ण सहकारी/सहकारी समुहहरु ) 1 year 1 week ७९/८० सूचना तथा समाचार
सूचना । सूचना । सूचना । 1 year 1 week ७९/८० सूचना तथा समाचार

Pages