FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उपस्थिती सम्बन्धमा । (श्री वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै) 1 year 1 week ७९/८० सूचना तथा समाचार
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको सम्पति विवरण सबन्धमा। 1 year 1 week ७९/८० सूचना तथा समाचार
विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे ।(श्री वडा कार्यालय सबै ) 1 year 1 week ७९/८० सूचना तथा समाचार
सूचना || सूचना || सूचना 1 year 1 week ७९/८० सूचना तथा समाचार
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 1 year 1 week ७९/८० सूचना तथा समाचार
उपस्थिती सम्बन्धमा । (श्री वडा कार्यालय ४,७,९,१०,११,१२ ) 1 year 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
उपस्थिती सम्बन्धमा । 1 year 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा । (श्री रोजगार सम्वाद मञ्च पदाधिकारी तथा सदस्यहरु सबै) 1 year 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
भू - उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धी ७ दिने सूचना । 1 year 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
वादि उत्थान छात्रवृत्तीका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना। 1 year 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना . 1 year 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
साँफेबगर नगरपालिका आ.व. २०८०/०८१ नीति तथा कार्यक्रम । 1 year 3 weeks ७९/८० बजेट तथा कार्यक्रम
साँफेबगर नगरपालिका आ.व. २०८०/०८१ बजेट । 1 year 3 weeks ७९/८० बजेट तथा कार्यक्रम
उपस्थिती सम्बन्धमा । (श्री वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सबै ) 1 year 1 month ७९/८० सूचना तथा समाचार
उपस्थिती सम्बन्धमा । (श्री नगरसभा सदस्य सबै ) 1 year 1 month ७९/८० सूचना तथा समाचार

Pages