FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

वडा कार्यालयबाट पहिचान तथा लगत संकलन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको निवेदन उपर दाबी विरोध, उजूरी तथा विवरण सच्याउने सम्बन्धमा । (श्री ४ नं. वडा कार्यालय)