FAQs Complain Problems

नवनिर्वाचित प्रतिनिधि

Read More

सांस्कृतिक पहिचान

Read More

साँफेबगर नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय नगरपालिका घोषणा : नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७१/०१/२५ को निर्णयबाट नगरपालिकाको केन्द्र साँफेबगर रहने गरि साँफेबगर नगरपालिका घोषणा । नगरपालिकामा समाहित वडाहरु बैजनाथ, जाल्पादेवि, सिद्देश्वर, मष्टामाण्डौं, नवाठाना, भाग्येश्वर, रिडिकोट, चण्डिका, बुढाकोट, घुघुरकोट, देविस्थान, खप्तड, बाब्ला, पातलकोट|वडा संख्या : १४ वटा । 

 

मिति रुपान्तरक

नक्सा

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कर्मचारी

नेपाली पात्रो

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- रू. ३०० राजस्व
आवश्यक कागजातहरुः-

- समुह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति

-साना सिचाई मागको निर्नयको प्रतिलिपि

- माग फाराम

वडा कार्यालयको सिफारिस

रू. १० को टिकट

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- २-४ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

मासिक बैठकको मिति कृषि शाखालाई जानकारी गराउनु पर्ने।

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- नेपाल सरकारले तोकेको कुल मूल्यको २५%
आवश्यक कागजातहरुः-

आफ्नो आवश्यकताको आधारमा लिखित निवेदन भुझाउनु पर्ने।

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- ५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- कुल मुल्यको ५०%
आवश्यक कागजातहरुः-

वडा कार्यालयको बैठकबाट छनौट गरेको र वडा कार्यालयको सिफारिस।

Pages

जानकारी

आ. व. २०७७-७८ को आठौ कार्यपालिका बैठक PDF icon आठौं कार्यपालिका बैठक २०७७-७८.pdf
आ. व. २०७७-७८ को सातौ कार्यपालिका बैठक PDF icon सातौ कार्यपालिका बैठक २०७७-७८.pdf
आ. व. २०७७-७८ को छैटौँ कार्यपालिका बैठक PDF icon छैटौं कार्यपालिका बैठक २०७७-७८.pdf
आ. व. २०७७-७८ को पाचौँ कार्यपालिका बैठक PDF icon पाचौ कार्यपालिका बैठक २०७७-७८.pdf
आ. व. २०७७-७८ को चौथो कार्यपालिका बैठक PDF icon चौथो कार्यपालिका बैठक २०७७-७८.pdf
आ. व. २०७७-७८ को तेस्रो कार्यपालिका बैठक PDF icon तेस्रो कार्यपालिका वैठक २०७७-७८.pdf
आ. व. २०७७-७८ को दोस्रो कार्यपालिका बैठक PDF icon दोस्रो कार्यपालिका बैंठक २०७७-७८.pdf
आ. व. २०७७-७८ को प्रथम कार्यपालिका बैठक PDF icon प्रथम कार्यपालिका बैठक २०७७-७८.pdf
आ.व. ७६-७७ को पाचौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७६ असोज २५ PDF icon पाचौ कार्यपालिका बैठक २०७६ असोज २५.pdf
आ.व. ७६-७७ को दोस्रो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु (साउन ९,२०७६) PDF icon दोस्रो कार्यपालिका बैठक साउन ९, २०७६.pdf

Pages

Poll

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?