FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

नवनिर्वाचित प्रतिनिधि

Read More

सांस्कृतिक पहिचान

Read More

स्वागत तथा परिचयात्मक कार्यक्रम

Read More

वर्षे आलु पकेट क्षेत्र अनुगमन कार्यक्रम

Read More

साँफेबगर नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय नगरपालिका घोषणा : नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७१/०१/२५ को निर्णयबाट नगरपालिकाको केन्द्र साँफेबगर रहने गरि साँफेबगर नगरपालिका घोषणा । नगरपालिकामा समाहित वडाहरु बैजनाथ, जाल्पादेवि, सिद्देश्वर, मष्टामाण्डौं, नवाठाना, भाग्येश्वर, रिडिकोट, चण्डिका, बुढाकोट, घुघुरकोट, देविस्थान, खप्तड, बाब्ला, पातलकोट|वडा संख्या : १४ वटा । 

 

मिति रुपान्तरक

नक्सा

सूचना तथा समाचार

नेपाली पात्रो

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- रू. ३०० राजस्व
आवश्यक कागजातहरुः-

- समुह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति

-साना सिचाई मागको निर्नयको प्रतिलिपि

- माग फाराम

वडा कार्यालयको सिफारिस

रू. १० को टिकट

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- २-४ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

मासिक बैठकको मिति कृषि शाखालाई जानकारी गराउनु पर्ने।

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- नेपाल सरकारले तोकेको कुल मूल्यको २५%
आवश्यक कागजातहरुः-

आफ्नो आवश्यकताको आधारमा लिखित निवेदन भुझाउनु पर्ने।

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- ५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- कुल मुल्यको ५०%
आवश्यक कागजातहरुः-

वडा कार्यालयको बैठकबाट छनौट गरेको र वडा कार्यालयको सिफारिस।

Pages

जानकारी

आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका प्रथम बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका प्रथम बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७८ -७९ १३औं (नव निर्वाचित को पहिलो) कार्यपालिका बैठक PDF icon आ. व. २०७८ -७९ १३ औं ( नव निर्वाचित को पहिलो ) कार्यपालिका बैठक.pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ १२ औं कार्यपालिका बैठक PDF icon १२औं कार्यपालिका.pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ ११ औं कार्यपालिका बैठक PDF icon ११औं कार्यपालिका बैठक .pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ दशौं कार्यपालिका बैठक PDF icon १० औं कार्यपालिका बैठक.pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ नवौं कार्यपालिका बैठक PDF icon नवौं कार्यपालिका बैठक .pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ आठौं कार्यपालिका बैठक PDF icon आठौं कार्यपालिका बैठक.pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ सातौं कार्यपालिका बैठक PDF icon सातौं कार्यपालिका बैठक.pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ छैटोँ कार्यपालिका बैठक PDF icon छैटोँ कार्यपालिका बैठक.pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ पाचौँ कार्यपालिका बैठक PDF icon पाचौँ कार्यपालिका बैठक.pdf

Pages

Poll

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?