FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
42% (109 votes)
पर्यटन
21% (54 votes)
प्रविधि
28% (74 votes)
अन्य
10% (25 votes)
Total votes: 262