FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
44% (123 votes)
पर्यटन
20% (57 votes)
प्रविधि
27% (75 votes)
अन्य
9% (25 votes)
Total votes: 280