FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
42% (109 votes)
पर्यटन
20% (52 votes)
प्रविधि
28% (73 votes)
अन्य
9% (23 votes)
Total votes: 257