FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
44% (124 votes)
पर्यटन
20% (57 votes)
प्रविधि
27% (76 votes)
अन्य
9% (26 votes)
Total votes: 283