FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

७९/८०

Bid Addendum गरिएको बारे सूचना ।

नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक )

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वाहरुलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आयोगबाट भएको निर्णय र कारबाहीमा परेका उम्मेद्वादहरुको नामनामेसी विवरण ।

Pages