FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

नवनिर्वाचित प्रतिनिधि

Read More

सांस्कृतिक पहिचान

Read More

स्वागत तथा परिचयात्मक कार्यक्रम

Read More

वर्षे आलु पकेट क्षेत्र अनुगमन कार्यक्रम

Read More

साँफेबगर नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय नगरपालिका घोषणा : नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७१/०१/२५ को निर्णयबाट नगरपालिकाको केन्द्र साँफेबगर रहने गरि साँफेबगर नगरपालिका घोषणा । नगरपालिकामा समाहित वडाहरु बैजनाथ, जाल्पादेवि, सिद्देश्वर, मष्टामाण्डौं, नवाठाना, भाग्येश्वर, रिडिकोट, चण्डिका, बुढाकोट, घुघुरकोट, देविस्थान, खप्तड, बाब्ला, पातलकोट|वडा संख्या : १४ वटा । 

 

मिति रुपान्तरक

नक्सा

नेपाली पात्रो

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- ५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- कुल मूल्यको ५०%
आवश्यक कागजातहरुः-

आफ्नो आवश्यकताको आधारमा लिखित निवेदन बुझाउनु पर्ने।

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- १५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- केषि शाखा
सेवा शुल्कः- नि: शु्ल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

- व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेति गरि तरकारी बालीमा रोग तथा किराको समस्या देखिएमा

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- कुल मूल्यको ५०%
आवश्यक कागजातहरुः-

- समुह दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति

- समुहको निर्णय

- माग फारम

वडा कार्यालयको सिफारिस

- रू.१० को टिकट

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- करषि शाखा
सेवा शुल्कः- कुल मूल्यको ५०%
आवश्यक कागजातहरुः-

आफ्नो आवश्यकताको आधारमा लिखित निवेदन बुझाउनु पर्ने।

Pages

जानकारी

आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका बाह्रौं बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका १२ बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका एघारौं बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका ११ बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका नवौं बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका नव बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका आठौं बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका आठौ बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका सातोँ बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका सातो बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका छैठों बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका छैठो बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका पाँचौं बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका पाँचो बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका चौृथो बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका चौथो बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका तेस्रो बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका तेस्रो बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका दोस्रो बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका दोस्रो बैठक.pdf ७९/८०

Pages

Poll

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?