FAQs Complain Problems

नवनिर्वाचित प्रतिनिधि

Read More

सांस्कृतिक पहिचान

Read More

स्वागत तथा परिचयात्मक कार्यक्रम

Read More

वर्षे आलु पकेट क्षेत्र अनुगमन कार्यक्रम

Read More

साँफेबगर नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय नगरपालिका घोषणा : नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७१/०१/२५ को निर्णयबाट नगरपालिकाको केन्द्र साँफेबगर रहने गरि साँफेबगर नगरपालिका घोषणा । नगरपालिकामा समाहित वडाहरु बैजनाथ, जाल्पादेवि, सिद्देश्वर, मष्टामाण्डौं, नवाठाना, भाग्येश्वर, रिडिकोट, चण्डिका, बुढाकोट, घुघुरकोट, देविस्थान, खप्तड, बाब्ला, पातलकोट|वडा संख्या : १४ वटा । 

 

मिति रुपान्तरक

नक्सा

नेपाली पात्रो

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- ५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- कुल मूल्यको ५०%
आवश्यक कागजातहरुः-

आफ्नो आवश्यकताको आधारमा लिखित निवेदन बुझाउनु पर्ने।

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- १५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- केषि शाखा
सेवा शुल्कः- नि: शु्ल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

- व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेति गरि तरकारी बालीमा रोग तथा किराको समस्या देखिएमा

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- कुल मूल्यको ५०%
आवश्यक कागजातहरुः-

- समुह दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति

- समुहको निर्णय

- माग फारम

वडा कार्यालयको सिफारिस

- रू.१० को टिकट

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- करषि शाखा
सेवा शुल्कः- कुल मूल्यको ५०%
आवश्यक कागजातहरुः-

आफ्नो आवश्यकताको आधारमा लिखित निवेदन बुझाउनु पर्ने।

Pages

जानकारी

आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका बाह्रौं बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका १२ बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका एघारौं बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका ११ बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका नवौं बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका नव बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका आठौं बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका आठौ बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका सातोँ बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका सातो बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका छैठों बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका छैठो बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका पाँचौं बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका पाँचो बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका चौृथो बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका चौथो बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका तेस्रो बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका तेस्रो बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका दोस्रो बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका दोस्रो बैठक.pdf ७९/८०

Pages

शिर्षक: मिति:
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना । ( दोस्रो पटक ) Monday, August 28, 2023 - 15:09
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना । Thursday, July 20, 2023 - 11:48
कोटेशन आव्हान गरेको सूचना । Tuesday, June 6, 2023 - 11:17
लागत साझेदारीमा बर्षे आलु बालीको साना ब्यबसायिक कृषि उत्पादन (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालनका लागी कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना । Thursday, March 9, 2023 - 14:27
बोलपत्र स्वीकृति गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना। Sunday, December 11, 2022 - 16:15
Bid Addendum गरिएको बारे सूचना । Wednesday, November 2, 2022 - 11:11
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक ) Wednesday, September 28, 2022 - 14:45
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्काम दिने सम्बन्धी सूचना Sunday, August 21, 2022 - 16:21
शिल कोटेशन स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना । Monday, April 18, 2022 - 16:31
Invitation For Online Bids. Wednesday, March 30, 2022 - 15:00

Poll

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?