FAQs Complain Problems

नवनिर्वाचित प्रतिनिधि

Read More

सांस्कृतिक पहिचान

Read More

स्वागत तथा परिचयात्मक कार्यक्रम

Read More

वर्षे आलु पकेट क्षेत्र अनुगमन कार्यक्रम

Read More

साँफेबगर नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय नगरपालिका घोषणा : नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७१/०१/२५ को निर्णयबाट नगरपालिकाको केन्द्र साँफेबगर रहने गरि साँफेबगर नगरपालिका घोषणा । नगरपालिकामा समाहित वडाहरु बैजनाथ, जाल्पादेवि, सिद्देश्वर, मष्टामाण्डौं, नवाठाना, भाग्येश्वर, रिडिकोट, चण्डिका, बुढाकोट, घुघुरकोट, देविस्थान, खप्तड, बाब्ला, पातलकोट|वडा संख्या : १४ वटा । 

 

मिति रुपान्तरक

नक्सा

नेपाली पात्रो

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- रू. ३०० राजस्व
आवश्यक कागजातहरुः-

- समुह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति

-साना सिचाई मागको निर्नयको प्रतिलिपि

- माग फाराम

वडा कार्यालयको सिफारिस

रू. १० को टिकट

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- २-४ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

मासिक बैठकको मिति कृषि शाखालाई जानकारी गराउनु पर्ने।

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- नेपाल सरकारले तोकेको कुल मूल्यको २५%
आवश्यक कागजातहरुः-

आफ्नो आवश्यकताको आधारमा लिखित निवेदन भुझाउनु पर्ने।

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- ५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- कुल मुल्यको ५०%
आवश्यक कागजातहरुः-

वडा कार्यालयको बैठकबाट छनौट गरेको र वडा कार्यालयको सिफारिस।

Pages

जानकारी

आ. व. २०७९ -८० को दोस्रो कार्यपालिका प्रथम बैठक । PDF icon २०७९-८० को दोस्रो कार्यपालिका प्रथम बैठक.pdf ७९/८०
आ. व. २०७८ -७९ १३औं (नव निर्वाचित को पहिलो) कार्यपालिका बैठक PDF icon आ. व. २०७८ -७९ १३ औं ( नव निर्वाचित को पहिलो ) कार्यपालिका बैठक.pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ १२ औं कार्यपालिका बैठक PDF icon १२औं कार्यपालिका.pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ ११ औं कार्यपालिका बैठक PDF icon ११औं कार्यपालिका बैठक .pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ दशौं कार्यपालिका बैठक PDF icon १० औं कार्यपालिका बैठक.pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ नवौं कार्यपालिका बैठक PDF icon नवौं कार्यपालिका बैठक .pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ आठौं कार्यपालिका बैठक PDF icon आठौं कार्यपालिका बैठक.pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ सातौं कार्यपालिका बैठक PDF icon सातौं कार्यपालिका बैठक.pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ छैटोँ कार्यपालिका बैठक PDF icon छैटोँ कार्यपालिका बैठक.pdf ७८/७९
आ. व. २०७८ -७९ पाचौँ कार्यपालिका बैठक PDF icon पाचौँ कार्यपालिका बैठक.pdf

Pages

Poll

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?