FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

एन, कानुन तथा निर्देशिका

वातावरण संरक्षण ऐेन - २०७७ PDF icon वातावरण संरक्षण ऐन २०७७.pdf ७७/७८
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असयहारुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धि मापदण्ड - २०७६ PDF icon असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराईने राहत मापदण्ड -२०७६.pdf ७६/७७
विपद व्यावस्थापन कोष संचालन कार्यविधि - २०७६ PDF icon विपद व्यावस्थापन कोष संचालन कार्यविधी -२०७६.pdf ७६/७७
मर्मत सम्भार कोष (स्थापना र संचालन ) सम्बन्धी कार्यविधि - २०७६ PDF icon मर्मत सम्भार कोष (स्थापना र संचालन ) सम्बन्धी कार्यविधि -२०७६.pdf ७६/७७
नगर खेलकुद विकास समिति गठन संचालन र व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७६ PDF icon नगर खेलकुद विकास समिति गठन संचालन र व्यावस्थापन कार्यविधि -२०७६ - ०१.pdf ७६/७७
नगर एम्बुलेन्स संचालन कार्यविधि - २०७६ PDF icon नगर एम्बुलेन्स संचालन कार्यविधि -२०७६.pdf ७६/७७
आर्थिक सहायता अनुदान तथा अति विपन्न सहायता कोष परिचालन कार्यविधि - २०७६ PDF icon आर्थिक सहायता अनुदान तथा अति विपन्न सहायता कोष परिचालन कार्यविधि -२०७६.pdf ७६/७७
कोरोना रोगथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी रणनैतिक कार्ययोजना - २०७६ PDF icon साँफेबगर नगरपालिकाको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धी कार्ययोजना -२०७६.pdf ७६/७७
शिक्षा ऐेन - २०७६ PDF icon शिक्षा ऐन.pdf ७६/७७
शिक्षा नियमावली - २०७५ PDF icon शिक्षा नियमावली.pdf ७५/७६

Pages