FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

सूचना तथा प्रविधि शाखा

सामुदायिक सिकाई केन्द्र सञ्चालय तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (श्री वडा कार्यालय सबै )

आ.व. २०८०/०८१ मा कृषि यान्त्रिकरण अनुदानका लागी साँफेबगर नगरपालिकाका आवेदन छनौट गरिएको बारे कृषि विकास निर्देशनालय , डोटीको सूचना ।

उपस्थिति सम्बन्धमा । (श्री वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै )

Pages