FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

भ्रमण वर्ष २०२०

Read More

सांस्कृतिक पहिचान

Read More

अछामका पर्यटकिय महत्वका दृष्यहरु

Read More

पोषण मैत्री वडा घोषणा

Read More

साँफेबगर नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय नगरपालिका घोषणा : नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७१/०१/२५ को निर्णयबाट नगरपालिकाको केन्द्र साँफेबगर रहने गरि साँफेबगर नगरपालिका घोषणा । नगरपालिकामा समाहित वडाहरु बैजनाथ, जाल्पादेवि, सिद्देश्वर, मष्टामाण्डौं, नवाठाना, भाग्येश्वर, रिडिकोट, चण्डिका, बुढाकोट, घुघुरकोट, देविस्थान, खप्तड, बाब्ला, पातलकोट|वडा संख्या : १४ वटा । 

 

मिति रुपान्तरक

नक्सा

नेपाली पात्रो

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- रू. ३०० राजस्व
आवश्यक कागजातहरुः-

- समुह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति

-साना सिचाई मागको निर्नयको प्रतिलिपि

- माग फाराम

वडा कार्यालयको सिफारिस

रू. १० को टिकट

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- २-४ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

मासिक बैठकको मिति कृषि शाखालाई जानकारी गराउनु पर्ने।

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- नेपाल सरकारले तोकेको कुल मूल्यको २५%
आवश्यक कागजातहरुः-

आफ्नो आवश्यकताको आधारमा लिखित निवेदन भुझाउनु पर्ने।

सेवा प्रकारः- कृषि
सेवा समयः- ५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- कृषि शाखा
सेवा शुल्कः- कुल मुल्यको ५०%
आवश्यक कागजातहरुः-

वडा कार्यालयको बैठकबाट छनौट गरेको र वडा कार्यालयको सिफारिस।

Pages

जानकारी

आ. व. २०७७-७८ को प्रथम कार्यपालिका बैठक PDF icon प्रथम कार्यपालिका बैठक २०७७-७८.pdf
आ.व. ७६-७७ को पाचौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७६ असोज २५ PDF icon पाचौ कार्यपालिका बैठक २०७६ असोज २५.pdf
आ.व. ७६-७७ को दोस्रो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु (साउन ९,२०७६) PDF icon दोस्रो कार्यपालिका बैठक साउन ९, २०७६.pdf
आ. व. ७५-७६ को १३ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon १३ औ कार्यपालिका बैठक जेठ २९ ७५-७६.pdf
आ. व. ७५-७६ को मिति २०७५/१०/१२ गतेको ९ औ कार्यपलिकाबैठक PDF icon ९ औ कार्यपालिकाको बैठक ७५-७६ शिर्षकगत.pdf
आ. व. ७५-७६ को मिति २०७५/७/१८ गतेको पाँचौ कार्यपालिका बैठक PDF icon पाँचौ कार्यपालिकाको वैठक ७५-७६ कार्तिक १८.pdf
आ. व. ७५-७६ को मिति २०७५/६/२० गतेको चौथो कार्यपालिका बैठक PDF icon चौथौ कार्यपालिकाको बैठक ७५-७६ असोज २० गते.pdf
आ. व. ७५-७६ को मिति २०७६/२/१ गते को १२ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon १२ औ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु.pdf

Pages

Poll

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?