FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
41% (97 votes)
पर्यटन
20% (48 votes)
प्रविधि
30% (70 votes)
अन्य
9% (20 votes)
Total votes: 235