FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
40% (75 votes)
पर्यटन
22% (42 votes)
प्रविधि
30% (57 votes)
अन्य
7% (14 votes)
Total votes: 188