FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
39% (87 votes)
पर्यटन
21% (47 votes)
प्रविधि
31% (69 votes)
अन्य
9% (19 votes)
Total votes: 222