FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
39% (85 votes)
पर्यटन
22% (47 votes)
प्रविधि
31% (67 votes)
अन्य
9% (19 votes)
Total votes: 218