FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
40% (77 votes)
पर्यटन
22% (43 votes)
प्रविधि
31% (60 votes)
अन्य
7% (14 votes)
Total votes: 194