FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
40% (85 votes)
पर्यटन
21% (46 votes)
प्रविधि
30% (65 votes)
अन्य
8% (18 votes)
Total votes: 214