FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
41% (93 votes)
पर्यटन
21% (48 votes)
प्रविधि
30% (69 votes)
अन्य
8% (19 votes)
Total votes: 229