FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना
२०७७/०५/०९ गते देखि २०७७/०५/१६ गते सम्म लकडाउन गर्ने निर्णय
२०७७/०५/०६ गते देखि २०७७/०५/१२ गते सम्म नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका सम्पुर्ण सार्वजनिक सेवाहरु बन्द गरिनेबारे
२०७७/०४/३२ गते देखि २०७७/०५/०५ गते सम्म नगरका सम्पुर्ण सार्वजनिक सेवाहरु बन्द गरिनेबारे
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना
आ.व.०७७/०७८ को बार्षिक नीति‚ कार्यक्रम तथा बजेट
७५ जना मानिसमा कोरोना पुष्टि
प्रेस विज्ञप्ति
बोलपत्र स्विकृति गरिएको बारे
सम्पुर्ण सार्वजनिक सेवाहरु बन्द गरिएको बारे
पुन:बोलपत्र दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना
अनलाईन राहत फारमबारे सूचना
बोलपत्र दाखिला गर्न म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना
खाता नं. परिवर्तन भएको जरुरी सूचना
बोलपत्र म्याद थप सम्बन्धी सूचना

Pages