FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Updated date
विवरण उपलब्ध गराइ दिने सूचना । 2 days 13 hours
स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना । 1 week 12 hours
प्रेस विज्ञप्ती 2 weeks 1 day
पाठ्यपुस्तक लेखन सम्बन्धमा । 2 weeks 3 days
Invitation for Online bids. 2 weeks 2 days
आँखा शिविर सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 2 days
म्याद नाघेका फर्म नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना 1 month 14 hours
रोयल्टी संकलन सम्बन्धमा सूचना । 1 month 3 days
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना 1 month 3 days
कवाडी कर संकलन गर्ने कार्य सम्बन्धि सूचना 5 months 2 weeks
नदिजन्य पदार्थ उत्खनन बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना 5 months 2 weeks
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सम्बन्धि सूचना 7 months 1 day
भुक्तानी सम्बन्धि सूचना 7 months 1 day
आ‍.व. २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम 7 months 1 week
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना 7 months 3 weeks

Pages