FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

त्रुटी सच्चाईएको सूचना 1 year 4 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Invitation for Electronic Bids 1 year 4 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना 1 year 5 months सूचना तथा समाचार
निबन्ध प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धमा 1 year 6 months सूचना तथा समाचार
आ.व. २०७७/७८ को समष्ट बजेट 1 year 6 months बजेट तथा कार्यक्रम
उद्यम विकास सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा 1 year 6 months सूचना तथा समाचार
उद्यम विकास सहजकर्ताको सङ्क्षिप्त सुची 1 year 6 months सूचना तथा समाचार
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण , उपयोग तथा हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा 1 year 6 months सूचना तथा समाचार
उद्धम विकास सहजकर्ता भर्ना सम्बन्धी सूचना 1 year 6 months सूचना तथा समाचार
घटना दर्ता किताब डिजिटाईजेशन तथा स्क्यानिङ्गका लागि परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना 1 year 4 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Invitation for Catalogue Shopping of Transport Truck (Trailor) 1 year 4 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना 1 year 7 months सूचना तथा समाचार
वडा नेटवर्किङका लागि बोलपत्र सूचना 1 year 8 months सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
वडा नेटवर्किङका लागि बोलपत्र सूचना 1 year 8 months सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
प्राविधिक सहायक लिखित परिक्षा 1 year 8 months सूचना तथा समाचार

Pages