FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

म्याद नाघेका फर्म नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना 6 months 3 days सूचना तथा समाचार
रोयल्टी संकलन सम्बन्धमा सूचना । 6 months 6 days सूचना तथा समाचार
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना 6 months 6 days सूचना तथा समाचार
कवाडी कर संकलन गर्ने कार्य सम्बन्धि सूचना 10 months 3 weeks सूचना तथा समाचार
नदिजन्य पदार्थ उत्खनन बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना 10 months 3 weeks सूचना तथा समाचार
भुक्तानी सम्बन्धि सूचना 12 months 4 days सूचना तथा समाचार
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सम्बन्धि सूचना 12 months 4 days सूचना तथा समाचार
आ‍.व. २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम 1 year 1 week सूचना तथा समाचार
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना 1 year 3 weeks News and Notices
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना 1 year 3 months सूचना तथा समाचार
बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना तथा हाल संचालित नर्सरीहरुको क्षमता अभिबृद्धी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना । 1 year 3 months सूचना तथा समाचार
Invitation for Sealed Quotation 1 year 3 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना 1 year 3 months सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना 1 year 3 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बैद्य, स्वीपर र एम्बुलेन्स चालकको छनोट परिक्षाबारे 1 year 4 months सूचना तथा समाचार

Pages