FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दरवन्दी अनुसार कर्मचारीको विवरण 5 years 4 months सूचना तथा समाचार
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको विवरण (अा.व. ०७३/०७४ को पहिलो चौमासिक सम्मको अध्याबधिक विवरण) 5 years 4 months सूचना तथा समाचार
कर्मचारी विवरण 11 months 5 days सूचना तथा समाचार
Heavy Driver 11 months 5 days सूचना तथा समाचार
हेभी सवारी चालक 11 months 5 days सूचना तथा समाचार
साँफेबगर नगरपालिकाको तेस्रो नगर परिषदको निर्णय 6 years 1 month योजना तथा परियोजना, नगर परिषदको निर्णय
साँफेबगर नगरपालिकाको तेस्रो नगर परिषदको निर्णय 6 years 1 month योजना तथा परियोजना, नगर परिषदको निर्णय
TOR_For_Engineer 11 months 5 days News and Notices
नयाँ नगरपालिकाको लागि ईन्जिनियर(प्राविधीक बिशेषज्ञ)को सेवा करार कार्य विवरण 11 months 5 days सूचना तथा समाचार

Pages