FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

सूचना तथा समाचार

शिल कोटेशन स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना । 1 month 2 days ७८/७९ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Invitation For Online Bids. 1 month 3 weeks ७८/७९ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना । 1 month 3 weeks ७८/७९ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
सूचना सूचना सूचना (भलिवल प्रतियोगिता ) 1 month 3 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
शारीरिक अपाङ्गता परिक्षण घुम्ति शिविर सूचना । 1 month 3 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
सूचना टाँस गरिएको । 2 months 5 days ७८/७९ सूचना तथा समाचार
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा जिल्लागत विशिष्टताका आधारमा प्रत्येक जिल्ला १ विशिष्ट उद्योग स्थापना/ प्रवर्द्धनका लागि पुँजीगत अनुदान सहायतासम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना । 2 months 1 week ७८/७९ सूचना तथा समाचार
कार्यक्रम गर्ने सम्बन्धमा । (सवै वडा कार्यालय ) 2 months 2 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
जानकारी सम्बन्धमा (सवै वडा कार्यालय ) 2 months 2 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (वडा स्तरिय भलिवल ) 2 months 2 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन सम्बन्धि सूचना । ( वडा नं. ११ देविस्थान ) 2 months 2 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम प्रस्तावना पेश गर्ने म्याद थप गरेको सम्बन्धी सूचना । 2 months 2 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
स्वास्थय बीमा सम्बन्धमा । (सबै वडा कार्यालय ) 2 months 3 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
Invitation For Online Bids. 2 months 3 weeks ७८/७९ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना । 2 months 3 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार

Pages