FAQs Complain Problems

कुस्ठरोग निवारण अभियान २०७५ सम्बन्धि अभिमुखिकरण तथा सुक्ष्म कार्ययोजना कार्यक्रम

नगरपालिका स्तरीय कुस्ठरोग निवारण अभियान २०७५ सम्बन्धि अभिमुखिकरण तथा सुक्ष्म कार्ययोजना कार्यक्रम
कुस्ठरोगीका अनुभव सुन्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।
https://www.youtube.com/watch?v=a-CdcELijyE&t=1s