FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोरोना भाइरस सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ती
प्रेस विज्ञप्ती
साक्षर नगर घोषणा प्रतिवेदन
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
२०७६/०८/२८ गते लिईएको लिखित परिक्षाको नतिजा र सफल उम्मेदवारहरुको मौखिक परिक्षाबारे
ईन्जिनियर, सव ईन्जिनियर र असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर पदहरुको लागि परिक्षा मिति संशोधनबारे
लिखित र मौखिक परिक्षाबारे
५.७ रेक्टर स्केलको भूकम्पको क्षतीबारे प्रेस विज्ञप्ती
२५ जना कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी साँफेबगर नगरपालिकाको सुचना
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।
एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायकको परिक्षा सम्बन्धमा
साँफेबगर नगरपालिकाका ५१ जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सङ्क्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सुचना।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट २०७६ सालमा प्रदान गरिने सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा
Initial Environmental Examination (IEE) Report

Pages