FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लिखित र मौखिक परिक्षाबारे

यस साँफेबगर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाबाट मिति २०७३/०८/०१ मा प्रकाशित विज्ञापन नं १ र २ अनुसार रिक्त पुर्वक दरखास्त दिएका उम्मेद्वारहरुले तोकिएको समय तालिका अनुसार लिखित र मौखिक परिक्षामा सम्मिलित हुन यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ।

५.७ रेक्टर स्केलको भूकम्पको क्षतीबारे प्रेस विज्ञप्ती

२५ जना कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी साँफेबगर नगरपालिकाको सुचना

Pages