कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
पूर्ण कुँवर इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा civiler.pkunwar@gmail.com ९८५११८४७४८
श्री मुक्तिनाथ जोशी कम्प्यूटर अपरेटर dmsijo@gmail.com 9848434735