FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
39% (62 votes)
पर्यटन
24% (39 votes)
प्रविधि
31% (50 votes)
अन्य
6% (10 votes)
Total votes: 161