FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
36% (54 votes)
पर्यटन
26% (38 votes)
प्रविधि
32% (48 votes)
अन्य
5% (8 votes)
Total votes: 148