FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
34% (42 votes)
पर्यटन
25% (30 votes)
प्रविधि
34% (42 votes)
अन्य
7% (8 votes)
Total votes: 122