FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
37% (42 votes)
पर्यटन
23% (27 votes)
प्रविधि
35% (40 votes)
अन्य
5% (6 votes)
Total votes: 115