FAQs Complain Problems

साफेबगर नगरपालिकामा पुर्ण स्वास्थ बिमा अभियान सुरु

७५३ स्थानीय तह मध्ये साफेबगर नगरपालिकामा पुर्ण स्वास्थ बिमा अभियान सुरु ।
आर्थिक बर्ष २०७५ /७६ भित्र सबै नगरबासिको बिमा गरि सक्ने निर्णय, सबै भन्दा पहिले बिमा गरिसक्ने वडालाइ १५ लाख , दोस्रोलाइ १० लाख र तेस्रोलाइ ८ लाखको बिकास योजना दिने घोषणा।