FAQs Complain Problems

प्लाष्टिक घरमा तरकारी खेति

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
-
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
कृषि शाखा
सेवा शुल्क: 
कुल लागतको २५५
आवश्यक कागजातहरु: 

-नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबाट कृषक छनौट र वडाको सिफारिस