FAQs Complain Problems

कृषि मेला प्रदसनि ( वर्षको १ पटक)

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१-२ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
कृषि शाखा
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेति गर्दै आइरहेको हुनुपर्ने।