FAQs Complain Problems

कृषकहरुको क्षमता विकास तालिम

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
-
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
कृषि शाखा
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

आवश्यकताको आधारमा लिखित निवेदन र वडा कार्यालयको सिफारिस