FAQs Complain Problems

कन्ये च्याउको बिउ वितरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
कृषि शाखा
सेवा शुल्क: 
कुल मूल्यको ५०%
आवश्यक कागजातहरु: 

आफ्नो आवश्यकताको आधारमा लिखित निवेदन बुझाउनु पर्ने।