FAQs Complain Problems

अन्तर जिल्ला कृषक भ्रमण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
५-७ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
कृषि शाखा
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

- व्यवसायिक तरकारी खेतिमा आवद्द भएको हुनुप्रने

- वडा कार्यालयको सिफारिस