संक्षिप्त परिचय

साँफेबगर नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

नगरपालिका घोषणा : नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७१/०१/२५ को निर्णयबाट नगरपालिकाको केन्द्र साँफेबगर रहने गरि साँफेबगर नगरपालिका घोषणा ।

नगरपालिकामा समाहित गा.वि.स.हरु : बैजनाथ, जाल्पादेवि, सिद्देश्वर, मष्टामाण्डौं, नवाठाना, भाग्येश्वर, रिडिकोट र चण्डिका गरि ८ गा.वि.स. ।
वडा संख्या : १२ वटा ।

नगरपालिकाको कार्यशुभारम्भ : मिति २०७१/०२/७ देखि ।