FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
36% (51 votes)
पर्यटन
26% (37 votes)
प्रविधि
32% (46 votes)
अन्य
6% (8 votes)
Total votes: 142