FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
38% (58 votes)
पर्यटन
25% (38 votes)
प्रविधि
32% (49 votes)
अन्य
6% (9 votes)
Total votes: 154